เกี่ยวกับเรา


Travelogue Agency


Travelogue Agency is one of travel agent management that was established to operate business as the best service agent. We are located in the walking street of China town area which is called “Sampeng”. The business of the company includes booking ticket from every airline and train, package tours, domestic and international hotel reservation around the world and providing visa services. The flexible structure of the company, due to its size, enables us to extremely focus on full services to our customer.
 
       Our product mainly is our kindly services. With the intention and our experiences in rendering customer aspiration, the company enters the business with the strong confidence that it would be able to provide a well-worth choice for better quality services and goods at the affordable price to the needy clients.  The company emphasizes on improving skills and knowledge of our staffs as a vital factor determining the success of the company. We, therefore, constantly arrange all levels of training to keep our staffs updated on modern system available for the business. With well trained staffs and skillful management; TA is capable to meet wide range of customer’s needs. The satisfaction of customers in services, delivery and prices are our utmost goal.
 

ทราเวิลล็อก เอเยนต์ซี่

 
        บริษัท ทราเวิลล็อก เอเยนต์ซี่ เป็นบริษัทตัวแทนจัดการการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้ดำเนินกิจการขึ้นเพื่อให้เป็นบริษัทตัวแทนที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ลูกค้า  เราอยู่ในเขตพื้นที่ย่านไชน่าทาวน์ ซึ่งรู้จักกันว่า “สำเพ็ง” เราให้บริการทั้งการจองตั๋วและออกตั๋วเดินทาง ทั้งจากสายการบิน และ รถไฟ รวมทั้งจัดแพคเก็จทัวร์ ทั้งยังมีการให้บริการจองห้อง จากโรงแรมชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการให้บริการทำวีซ่า โดยโครงสร้างของบริษัท ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เราสามารถเน้นถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ
 
       ด้วยบริการที่เราถือเป็นหัวใจ ด้วยความตั้งใจและประสพการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งเรามีความตั้งมั่นในการที่จะให้คุณภาพการบริการเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าของเรา และราคาที่เชื่อถือได้ตามความต้องการของลูกค้า  เราได้เล็งเห็นและเน้นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและทักษะของพนักงานของเรา เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการประสบความสำเร็จของบริษัทฯ  เราจึงจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคคลากรของเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจกับระบบใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจของเรา จากปัจจัยที่บุคคลากรเรามีคุณภาพและความชำนาญนี้เอง ทำให้เราสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว  และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการ การส่งมอบ และ ราคาที่ดี นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของทาง TA

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com