รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE
มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE
มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
รหัสทัวร์ BT-EUR01_TG
ระยะเวลา 9D6N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : มิวนิค • อัลลิอันซ์ อารีนา • จตุรัสมารีนเพทส • เมืองชวังเกา • ปราสาทนอยชวานชไตน์ • เมืองฟุสเซ่น [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองฟุสเซ่น • เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เซิน • นั่งรถไฟ Cogwheel Train • ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ • เมืองซาลบวร์ก พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนท์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์ วูฟกัง [ B / L / D ]
  Day 4 : เซ็นท์วูฟกัง • ฮัลล์สตัท • เช้สกี้ ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์ [ B / L / D ]
  Day 5 : ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์ เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • บราทิสลาว่า [ B / L / D ]
  Day 6 : บราทิสลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • โรงอุปรากรณ์ฮังการี • มหาวิหารเซ็นท์ สตีเฟ่น • ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ [ B / L / D ]
  Day 7 : ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวังและสวนเซินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ [ B / L / D ]
  Day 8 : เวียนนา • ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา [ B / - / - ]
  Day 9 : สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
ชมจัตุรัสมารีนเพลส ปราสาทนอยชวานชไตน์
นั่งรถไฟ Cogwheel train ชมยอดเขาซุกชพิตเซ่อ
ชมพระราชวังและสวนมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์ตัท
ชมสะพานชาร์ล สะพานเชน ปราสาทปราก โบสถ์เซ็นท์วีตัส 
ชมมหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น อาคารรัฐสภาฮังการี เวียนนา
พิเศษ!! ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ
พิเศษ! ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com