รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ มหัศจรรย์.... EUROPE ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี
มหัศจรรย์.... EUROPE ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี
มหัศจรรย์.... EUROPE ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
รหัสทัวร์ BT-EUR03_TG
ระยะเวลา 9D6N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : ปารีส • พระราชวังแวร์ซาย • จตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ [ - / L / D ]
  Day 3 : ปารีส • นั่งรถไฟ TGV • สทราซบูร์ • เปอร์ติต ฟรองซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองอินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ (ด้านนอก) [ B / L / D ]
  Day 5 : มิลาน • เวนิส • แกรนด์ คาแนล • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก • พระราชวังดอร์จ • สะพานถอนหายใจ • เมืองโบโลญญ่า [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองโบโลญญ่า จัตุรัสแมกจิโอเร่• บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท • ปิซ่า • หอเอนเมืองปีซ่า • เมืองฟลอเรนซ์ • จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่ [ B / - / D ]
  Day 7 : ฟลอเรนซ์ • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โครลอสเซียม • โรมัน ฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน [ B / L / D ]
  Day 8 : โรม • ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่ [ B / - / - ]
  Day 9 : สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
เที่ยว 3 ประเทศ ระดับ Iconic ของยุโรป
ชมความงามของพระราชวังแวร์ซาย ต้นแบบพระราชวังในศตวรรษ ที่ 18
ชมวิวจัตุรัสโทคาเดโร จุดชมหอไอเฟลที่ชัดเจนที่สุด
ล่องเรือแม่น้ำแซน 1 ใน กิจกรรมที่ห้ามพลาด
นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV ประหยัดเวลาไปถึง 3 ชั่วโมง !!
พิชิตยอดเขายุงฟราวด์ Top Of Europe พร้อมรับประทานอาหารบนยอดเขา
ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เที่ยวชมเวนิส ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก พร้อมทานสปาเก็ตตี้เส้นดำต้นตำหรับ
ชมหอเอนเมืองปีซ่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ตื่นตากับกรุงโรม มหานครหลวงแห่งอิตาลี ที่มีทั้ง โคลอสเซี่ยม โรมันฟอรั่ม น้ำพุเทรวี่ และอีกมากมาย

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com