รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ล่องเรือคาตามารันส่วนตัว กระบี่ 4 เกาะ - ทะเลแหวก ดำน้ำดูปลา เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ
ล่องเรือคาตามารันส่วนตัว กระบี่ 4 เกาะ - ทะเลแหวก ดำน้ำดูปลา เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ
ล่องเรือคาตามารันส่วนตัว กระบี่ 4 เกาะ - ทะเลแหวก ดำน้ำดูปลา เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ
ทัวร์ ,ทัวร์ในประเทศ
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
รหัสทัวร์ CTMR-PTY001
ระยะเวลา Full Day [One Day Trip]
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร

Yacht Krabi : 4 เกาะ - ทะเลแหวก
เหมาลำ ราคา 19,900 บาท .-
จำนวน 25 ท่าน
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 


ราคานี้รวม

- Drinking Water, Soft drink, Fruit
- Mask + Snorkel
- Insurance

ราคานี้ไม่รวม
- Buffet Lunch 150 บาท/ท่าน
- Seafood Lunch 300 บาท/ท่าน
- ค่าเข้าอุทยาน
- Vat 7%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-222-2303 / 093-021-4120 คุณมินรายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com