รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ พัทยา ล่องเรือยอร์ช คาตามารันใบพัด SC420
พัทยา ล่องเรือยอร์ช คาตามารันใบพัด SC420
พัทยา ล่องเรือยอร์ช คาตามารันใบพัด SC420
ทัวร์ ทัวร์ในประเทศ
ราคาเริ่มต้น 19,500 บาท
รหัสทัวร์ CTMR-SC420
ระยะเวลา ONE DAY TRIP
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
ล่องเรือยอร์ช คาตามารันใบพัด SC420
โปรแกรมเลือก ล่องเกาะขาม หรือ หาดทรายแก้วและเกาะลิง
เต็มวัน 34,500 บาท
ครึ่งวัน 19,500 บาท

* ราคานี้รวม
- ผลไม้, เครื่องดื่ม
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
- เสื้อชูชีพ
- BBQ pork และ Chicken Skewer
- อุปกรณ์ตกปลาแบบ เบ็ดวงแหวน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com