รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ KYUSHU SAGA KUMAMOTO SAKURA
KYUSHU SAGA KUMAMOTO SAKURA
KYUSHU SAGA KUMAMOTO SAKURA
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
รหัสทัวร์ GO2FUK-TG007
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG 648 01.00 – 08.10) [ - / - / - ]
  Day 2 : คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ – สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ – ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น – เบปปุ – นั่งกระเช้าชมวิว เมืองเบปปุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ [ B / L / D ]
  Day 4 : บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) – หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – สะพานแขวนยูเมะ โออิตะ – โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ฟุกุโอกะ [ B / L / - ]
  Day 5 : กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ – ร้านจำหน่ายของฝาก –ช้อปปิ้งย่านเทนจิน [ B / - / - ]
  Day 6 : คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG 649 11.40 – 15.40) [ B / - / - ]
ช้อปปิ้งเทนจิน /โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท /กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ / พักออนเซ็น 2 คืน หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล/ สะพานแขวนยูเมะ โออิตะ / กิจกรรม เก็บผลไม้ ตามฤดูกาล / เที่ยวเมืองซากะ/ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ/ พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ / ปราสาทคุมาโมโตะ / ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น /บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ)

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 17 มี.ค. 67
55,900
 
52,900
12,900
15 - 20 มี.ค. 67
57,900
 
54,900
12,900
19 - 24 มี.ค. 67
57,900
 
54,900
12,900
22 - 27 มี.ค. 67
58,900
 
54,900
12,900
29 มี.ค. - 03 เม.ย. 67
58,900
 
54,900
12,900
31 มี.ค. - 05 เม.ย. 67
58,900
 
54,900
12,900
02 - 07 เม.ย. 67
59,900
 
56,900
12,900
16 - 21 เม.ย. 67
57,900
 
54,900
12,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com