รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ TOKYO TAKAYAMA OSAKA SAKURA
TOKYO TAKAYAMA OSAKA SAKURA
TOKYO TAKAYAMA OSAKA SAKURA
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 64,900 บาท
รหัสทัวร์ GO2HND-TG008
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (TG682 23.15 – 06.55) [ - / - / - ]
  Day 2 : โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งนากามิเสะ – ชมซากุระ ณ สวนสุมิดะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ ขาปูยักษ์ [ - / L / D ]
  Day 3 : หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – ชมซากุระริม ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี – เมืองมัตสึโมโต้ [ B / L / D ]
  Day 4 : ทาคายาม่า จินยะ (ชมด้านนอก) – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination [ B / L / - ]
  Day 5 : เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) – ชมซากุระ ถนนสายนักปราชญ์ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –โอซาก้า – ช้อปปิ้งโดตงโบริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ [ B / L / - ]
  Day 6 : อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN [ B / - / - ]
  Day 7 : ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - อิออน มอลล์ - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 : 17.25-22.00) [ B / - / - ]
 ชมซากุระ โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) – ชมซากุระ ถนนสายนักปราชญ์ – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - อิออน มอลล์ พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้งในโอซาก้า 2 คืน 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 22 มี.ค. 67
64,900
 
61,900
12,900
19 - 25 มี.ค. 67
67,900
 
64,900
12,900
22 - 28 มี.ค. 67
67,900
 
64,900
12,900
29 มี.ค. - 04 เม.ย. 67
67,900
 
64,900
12,900
30 มี.ค. - 05 เม.ย. 67
67,900
 
64,900
12,900
31 มี.ค. - 06 เม.ย. 67
67,900
 
64,900
12,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com