รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ GOOD MORNING SHOPPING TOKYO SAKURA
GOOD MORNING SHOPPING TOKYO SAKURA
GOOD MORNING SHOPPING TOKYO SAKURA
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท
รหัสทัวร์ GO2NRT-JL002
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (JL708 08.05 – 16.15) – โตเกียว [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – ชมซากุระ สวนซากามิโกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - เมนูขาปูยักษ์ [ B / L / D ]
  Day 3 : หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 –ชมซากุระ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ – กิจกรรมชงชา – เมืองโยโกฮาม่า – แหล่งช้อปปิ้ง Minato Mirai 21 [ B / L / - ]
  Day 4 : เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – เกาะเอโนชิมะ – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) [ B / - / - ]
  Day 6 : วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี พร้อมชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ – ห้างอิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (JL707 18.20-23.00) [ B / - / - ]
HIGHLIGHT พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน / พักออนเซ็น 1 คืน ชมซากุระ สวนซากามิโกะ /เมืองคาวาโกเอะ / หอระฆังโทคิโนะคาเนะ/ ภูเขาไฟฟูจิ / วัดโคโตคุอิน/ เกาะเอโนชิมะ / วัดอาซากุสะ / ห้างอิออน มอลล์/ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ / แหล่งช้อปปิ้ง Minato Mirai 21 / เมนูขาปูยักษ์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 11 เม.ย. 67
62,900
 
59,900
12,900
08 - 16 เม.ย. 67
64,900
 
61,900
12,900
10 - 15 เม.ย. 67
68,900
 
65,900
12,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com