รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ สแกนดิเนเวีย เรือสำราญบานฤทัยและรถไฟสายโรแมนติก
สแกนดิเนเวีย เรือสำราญบานฤทัยและรถไฟสายโรแมนติก
 สแกนดิเนเวีย เรือสำราญบานฤทัยและรถไฟสายโรแมนติก
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
รหัสทัวร์ GO3ARN-EK004
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ - ดูไบ - สต็อกโฮล์ม - เมืองเก่ากัมลาสตัน - คาร์ลสตัท [ - / - / D ]
  Day 3 : คาร์ลสตัท - ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - กอล [ B / L / D ]
  Day 4 : กอล - ฟลัม - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - รถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บาน่า - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - กอล [ B / L / D ]
  Day 5 : กอล – ออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - เรือสำราญ DFDS ห้องหน้าต่างเห็นทะเล [ B / - / D ]
  Day 6 : โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน -พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ท่าเรือนูฮาวน์ - ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ [ B / L / - ]
  Day 7 : โคเปนเฮเกน – สนามบิน [ B / - / - ]
  Day 8 : ดูไบ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
 สต็อกโฮล์ม - เมืองเก่ากัมลาสตัน - คาร์ลสตัท - ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - กอล - ฟลัม - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - รถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บาน่า - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - เรือสำราญ DFDS ห้องหน้าต่างเห็นทะเล - โคเปนเฮเกน - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์ - ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 20 มี.ค. 67
79,900
 
 
13,900
09 - 16 เม.ย. 67
86,900
 
 
13,900
27 เม.ย. - 04 พ.ค. 67
83,900
 
 
13,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com