รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ BENELUX BLOSSOM ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
BENELUX BLOSSOM ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
BENELUX BLOSSOM ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
รหัสทัวร์ GO3CDG-EK003
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : ดูไบ - ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ [ - / L / D ]
  Day 3 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET [ B / L / - ]
  Day 4 : ปารีส - บรูกก์ – บรัสเซลส์ [ B / L / D ]
  Day 5 : บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ [ B / L / D ]
  Day 6 : โคโลญ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม [ B / L / D ]
  Day 7 : อัมสเตอร์ดัม –เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์ - สนามบิน [ B / L / - ]
  Day 8 : ดูไบ - กรุงเทพ [ - / - / - ]
ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET - บรูกก์ - บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม - เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 มี.ค. - 06 เม.ย. 67
79,900
 
 
10,900
09 - 16 เม.ย. 67
83,900
 
 
10,900
11 - 18 เม.ย. 67
85,900
 
 
10,900
24 เม.ย. - 01 พ.ค. 67
75,900
 
 
10,900
28 - 05 เม.ย. 67
75,900
 
 
10,900
01 - 08 พ.ค. 67
75,900
 
 
10,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com