รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ เข้าแวร์ซายน์ เที่ยวลูเซิร์น เดินเพลินๆ เดินไปสวยไป
เข้าแวร์ซายน์ เที่ยวลูเซิร์น เดินเพลินๆ เดินไปสวยไป
เข้าแวร์ซายน์ เที่ยวลูเซิร์น เดินเพลินๆ เดินไปสวยไป
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
รหัสทัวร์ GO3CDG-TG001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]
  Day 2 : ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง [ - / L / D ]
  Day 3 : ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ – ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ [ B / L / D ]
  Day 4 : ปารีส – ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - ดีจอง [ B / - / D ]
  Day 5 : ดีจอง – ลูเซิร์น - ซุก - ซูริค [ B / - / D ]
  Day 6 : ซูริค - ยอดเขาจุงเฟรา – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น – เมืองอินเทอร์ลาเกน - ซูริค [ B / L / D ]
  Day 7 : ซูริค – สนามบิน [ B / - / - ]
  Day 8 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ - ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - ดีจอง - ลูเซิร์น - ซุก - ซูริค - ยอดเขาจุงเฟรา – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น – เมืองอินเทอร์ลาเกน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 19 เม.ย. 67
98,888
 
 
11,900
30 เม.ย. - 07 พ.ค. 67
85,900
 
 
11,900
16 - 23 พ.ค. 67
85,900
 
 
11,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com