รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ DANCING ALL SEASON ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
DANCING ALL SEASON ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
DANCING ALL SEASON ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 62,999 บาท
รหัสทัวร์ GO3VIE-EK005
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : ดูไบ – เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ [ - / - / D ]
  Day 3 : เวียนนา – ฮัลสตัท - โรเซนไฮม์ [ B / - / D ]
  Day 4 : โรเซนไฮม์ - มิวนิค - ป่าดำ - วิลินเก้น [ B / L / D ]
  Day 5 : วิลินเก้น – ยอดเขาทิตลิส – ซุก - ซูริค [ B / L / D ]
  Day 6 : ซูริค – ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอร์ลาเก้น - สนามบิน [ B / - / - ]
  Day 7 : ดูไบ - กรุงเทพ [ - / - / - ]
เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - ฮัลสตัท - โรเซนไฮม์ - มิวนิค - ป่าดำ - วิลินเก้น - ยอดเขาทิตลิส – ซุก - ซูริค - ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอร์ลาเก้น

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
21 - 27 ก.พ. 67
62,999
 
 
6,900
06 - 12 มี.ค. 67
63,999
 
 
6,900
13 - 19 มี.ค. 67
63,999
 
 
6,900
15 - 21 มี.ค. 67
63,999
 
 
6,900
26 มี.ค. - 01 เม.ย. 67
65,999
 
 
6,900
10 - 16 เม.ย. 67
69,999
 
 
6,900
11 - 17 เม.ย. 67
69,999
 
 
6,900
19 - 25 เม.ย. 67
65,999
 
 
6,900
25 เม.ย. - 01 พ.ค. 67
63,999
 
 
6,900
30 เม.ย. - 06 พ.ค. 67
63,999
 
 
6,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com