รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ Snow Wall JAPAN ALPSโอซาก้า เกียวโต
Snow Wall JAPAN ALPSโอซาก้า เกียวโต
 Snow Wall JAPAN ALPSโอซาก้า เกียวโต
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 37,888 บาท
รหัสทัวร์ JXJ111
ระยะเวลา 6 วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – วัดคิ [ - / L / - ]
  Day 3 : ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ [ B / L / D ]
  Day 4 : เส้นทางเจแปนแอลป์ Tateyama Kurobe Alpine เริ่มต้น ทาเตยามะ สิ้นสุดที่ โอกิซาวะ – ยามานาชิ - พักฟูจิ [ B / L / D ]
  Day 5 : สวนโออิชิปาร์ค – เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น Kawaguchiko Shikido Duty free แหล่งช้อปปิ้ง [ B / L / - ]
  Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]

ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์ เยือนปราสาทโอซาก้า วัดคินคาคุจิ

เที่ยวชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า

สวนโออิชิปาร์ค หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก อิสระช้อปปิ้ง Mitsui outlet และ ย่านดังชินจูกุ

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
17 - 22 เม.ย. 67
41,888
 
 
9,500
06 - 11 พ.ค. 67
39,888
 
 
9,500
08 - 13 พ.ค. 67
39,888
 
 
9,500
13 - 18 พ.ค. 67
38,888
 
 
9,500
15 - 20 พ.ค. 67
39,888
 
 
9,500
20 - 25 พ.ค. 67
41,888
 
 
9,500
22 - 27 พ.ค. 67
39,888
 
 
9,500
27 พ.ค. - 01 มิ.ย. 67
39,888
 
 
9,500
29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 67
40,888
 
 
9,500
03 - 08 มิ.ย. 67
38,888
 
 
9,500
10 - 15 มิ.ย. 67
38,888
 
 
9,500
12 - 17 มิ.ย. 67
37,888
 
 
9,500
17 - 22 มิ.ย. 67
37,888
 
 
9,500
19 - 24 มิ.ย. 67
38,888
 
 
9,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com