รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ COOL COOL HOKKAIDO เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน
COOL COOL HOKKAIDO เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน
COOL COOL HOKKAIDO เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 41,888 บาท
รหัสทัวร์ JXJ721
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไดโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา [ - / L / D ]
  Day 3 : ดิวตี้ฟรี – นั่งกระเช้า Kiroro Gondola ขึ้น คิโรโระ สกี รีสอร์ท – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี [ B / L / D ]
  Day 4 : สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – มิตซุยเอาท์เล็ท – ย่านทานุกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ [ B / L / - ]
  Day 5 : ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]
COOL COOL HOKKAIDO เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน

REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือระดับใกล้เคียงกัน 

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 20 ม.ค. 67
44,888
 
 
8,500
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 67
46,888
 
 
8,500
20 - 24 ก.พ. 67
44,888
 
 
8,500
05 - 09 มี.ค. 67
42,888
 
 
8,500
12 - 16 มี.ค. 67
42,888
 
 
8,500
19 - 23 มี.ค. 67
42,888
 
 
8,500
26 - 30 มี.ค. 67
41,888
 
 
8,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com