รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ล่องเรือคาตามารันส่วนตัว พัทยา เที่ยวเกาะครามน้อยหรือเกาะลิง เกาะเป็ด ดำน้ำ ตกปลา ชมปลา เก็บภาพสวยๆ
ล่องเรือคาตามารันส่วนตัว พัทยา เที่ยวเกาะครามน้อยหรือเกาะลิง เกาะเป็ด ดำน้ำ ตกปลา ชมปลา เก็บภาพสวยๆ
ล่องเรือคาตามารันส่วนตัว พัทยา เที่ยวเกาะครามน้อยหรือเกาะลิง เกาะเป็ด ดำน้ำ ตกปลา ชมปลา เก็บภาพสวยๆ
ทัวร์ ,ทัวร์ในประเทศ
ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท
รหัสทัวร์ SC40-PTY001OE
ระยะเวลา Half Day / Full Day [1 Day Trip]
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร

SC420 Sailing Catamaran 40 ft


Half-day 5 hrs.

จันทร์-ศุกร์ เหมาลำ 19,500 บาท

Full-day 8 hrs.

เสาร์-อาทิตย์ เหมาลำ 35,500 บาท
เสาร์-อาทิตย์ เหมาลำ 21,000 บาท
จันทร์-ศุกร์ เหมาลำ 33,500 บาท

Service

Softdrink drinking water and ice, Fresh seasonal fruits, Snorkeling equipment, Fishing equipment, Towel

Package Half-Day 4 Hrs.
-Program Koh kharm

Package Fullday 8 Hrs.

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com