รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ KOMATSU NAGOYA PREMIUM NEWYEAR IN KOMATSU
KOMATSU NAGOYA PREMIUM NEWYEAR IN KOMATSU
KOMATSU NAGOYA PREMIUM NEWYEAR IN KOMATSU
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท
รหัสทัวร์ TGKMQ03
ระยะเวลา 6D4N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินโคมัตสึ – เที่ยวบินที่ TGXXX ( 01.00 - 08.30 น.) - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น - เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – เมืองมัตสึโมโต้ [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน [ B / - / - ]
  Day 5 : ลานสกีเมืองกิฟุ - เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า – ช้อปปิ้งคานาซาว่า [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินโคมัตสึ – เที่ยวบินที่ TGXXX ( 10.00 - 14.30 น.) - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com