รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ KOMATSU NAGOYA ENA KYO PREMIUM BUSSINESS CLASS
KOMATSU NAGOYA ENA KYO PREMIUM BUSSINESS CLASS
KOMATSU NAGOYA ENA KYO PREMIUM BUSSINESS CLASS
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 69,888 บาท
รหัสทัวร์ TGKMQ04
ระยะเวลา 6D4N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TG… ( 01.00 - 08.30 น.) [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินโคมัตสึ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น - เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – เมืองมัตสึโมโต้ [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ [ B / L / - ]
  Day 4 : เมืองเอะนะเคียว - ล่องเรือเอนะ - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งโอสุ - วัดโอสุคันนอน [ B / L / - ]
  Day 5 : ลานสกีเมืองกิฟุ - เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า – ช้อปปิ้งคานาซาว่า [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินโคมัตสึ เที่ยวบินที่ TG... ( 10.00 - 14.30 น.) – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส ชั้นบิสสิเนสคลาส
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
ล่องเรือชมทัศนียภาพ ณ หุบเขาเอนะ เคียว
เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
ช้อปปิ้งย่านโอสุ ซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งเลื่องชื่อแห่งเมืองนาโกย่า
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com