รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ซุปตาร์..ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ “กาญ” นะ (เดินทาง ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564)
ซุปตาร์..ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ “กาญ” นะ (เดินทาง ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564)
ซุปตาร์..ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ “กาญ” นะ  (เดินทาง ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564)
ทัวร์ ทัวร์ในประเทศ
ราคาเริ่มต้น 5,588 บาท
รหัสทัวร์ TPKRI02
ระยะเวลา 3D2N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้ำเสือ - The Village Farm To Cafe - ที่พัก - กิจกรรมล่องแพลอยคอ [ B / L / D ]
  Day 2 : ที่พัก – เขื่อนวชิราลงกรณ์ – สังขละบุรี – สะพานมอญ – ล่องเรือหางยาว ชมเมืองบาดาล – ที่พัก [ B / L / D ]
  Day 3 : ที่พัก – วัดถ้ำพุหว้า - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ร้านแก้วของฝากเมืองกาญ - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
ซุปตาร์..ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ กาญนะ
ชกำหนดเดินทาง ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

สังขละบุรี ชมดอกไม้ไฟ ณ ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท
กิจกรรมล่องแพ
สะพานมอญ
พิเศษ!!บุพเฟ่ต์อาหารริมแม่น้ำ

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com