รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าว ม.ค.-ก.พ.64
ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าว ม.ค.-ก.พ.64
ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าว  ม.ค.-ก.พ.64
ทัวร์ ทัวร์ในประเทศ
ราคาเริ่มต้น 2,988 บาท
รหัสทัวร์ TPPND02
ระยะเวลา 2D1N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม และไร่ GB –- คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าที่พัก [ B / - / - ]
  Day 2 : ภูลมโล ซากุระเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ – จุดชมวิวภูทับเบิก – ร้านของฝากไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล   2 วัน 1 คืน
ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
 กำหนดเดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

ชมดอกซากุระเมืองไทย
ขึ้นเขาค้อ
ชมภูทับเบิก
วัดผาซ่อนแก้ว
ทุ่งดอกกระดาษ
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com